6juliol

PLANT D'AMOR

Capella de Ministrers

Claustre de la Universitat de València - 22.30h

 

Un espectacle amb música coetània a Roís de Corella del segle XV de la Corona d'Aragó dels Cancioners de Montecassino, Cappella Giulia, Florència, Sevilla, Bolònia, Colombina, Casanatense, Pixérécourt, Escorial i peces d'autors vinculats a l'obra i el temps de Corella. L'espectacle consta de la interpretació d'aquest repertori per Capella de Ministrers inspirats en la lectura de fragments d'algunes obres de Corella segons la selecció de Rafael Alemany al voltant de la poesia profana, la poesia religiosa i la prosa profana.