18juliol

MÍSTICA

Capella de Ministrers I Catherine King

Esgèsia Arciprestal de Santa Maria. Morella - 20h

 

El plantejament d'aquest treball és intentar recrear els paisatges sonors pels quals va discórrer Teresa de Jesús, especialment al llarg del seu itinerari fundacional, iniciat a Àvila, en 1567, després de passar cinc anys de clausura en el convent de San José (1562), i que es dilatarà fins a l'establiment del convent de San José i Santa Ana a Burgos, en 1582, pocs mesos abans de la seua defunció, esdevingut en Alba de Tormes, el quatre d'octubre d'aqueix mateix any: Medina del Campo (1567), Malagón (1568), Valladolid (1568), Toledo (1569), Pastrana (1569), Salamanca (1570), Alba de Tormes (1571), Segòvia (1574), Beas de Segura (1575), Sevilla (1575), Villanueva de la Jara (1580), Palencia (1580) i Soria (1581).